Välkommen till SIL SOAP API

Observera att följande tjänster endast får/ska användas i utvärderingssyfte och aldrig i skarp produktion.

Läs mer om SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel)