Rätt läkemedel till rätt patient, i rätt dos, vid rätt tillfälle och till rätt kostnad kan sammanfattas ändamålsenlig läkemedelsbehandling.

 

Svensk Informationsdatabas för Läkemedel kvalitetssäkrar aktuell läkemedelsinformation från ett flertal olika källor. Som en grundläggande del i förskrivarens beslutsstöd levererar SIL nödvändig och viktig information om läkemedel till vårdsystem. Det underlättar för vårdens medarbetare att fatta bättre och pålitligare beslut vid ordination eller vid annan läkemedelsrelaterad verksamhet. 

 

Nyheter

  • 2013-06-20 Nyheter från SIL flyttas till Inera.se/SIL
    Under våren har Inera strukuterat om sin webb för att öka tydlighet och möjligheten till god kommunikation med landsting, systemleverantörer och andra intressenter. SIL kommer därför fortsä...
  • 2013-05-08 Ny testdatabas med uppdaterad testdata för licenser tillgänglig
    SIL har skapat en ny testdatabas för utvärdering av Licenser. Den nya testdatabasen når man via länken: http://sil31.test.silinfo.se:8080/axis_silapi3_lic_test/services/SilDB3?wsdl SIL:s nya...
  • 2013-05-06 Angående incidenten hos SIL – 6:e maj
    SIL gör varje vecka en ny produktion av sin databas. En produktion består av att SIL hämtar information från flera olika källor, kontrollerar kvalitén och samstämmigheten i data och sen producerar...